X
Polacy o powstaniu

Krzysztof

1962

Jeśli cała moja rodzina walczyła w Powstaniu Wielkopolskim, to powstanie może być dla mnie tylko domem w sercu i balsamem dla duszy. Czuję, że mam święty obowiązek walczyć o przetrwanie pamięci o ich czynach w powiecie krotoszyńskim. Jeden z rodzinnych powstańców walczył też pod Czarnkowem. Mowa o późniejszym kpt. Władysławie Nawrockim :)

Krzysztof

1970

Dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu tu w Poznaniu i Wielkopolsce mówimy i myślimy po polsku. Dzięki powstańczej Wielkopolsce Polska była silniejsza. Chwała Bohaterom!

Łukasz

1992

Mój prapradziadek był oficerem Armii Wielkopolskiej. Ja sam podtrzymywałem pamięć podczas rekonstrukcji historycznych m.in. powstania wielkopolskiego. Kto prześledzi losy tych ludzi zrozumie, dlaczego należy im się pamięć, szacunek i cześć.

Dante

1995

Dnia 27 Grudnia br. minie równo 95 lat, od wybuchu Postania Wielkopolskiego. Pamiętamy o nim nie tylko dzięki kartom z podręczników historii, pamiętamy o tamtych wydarzeniach i ich bohaterach dzięki naszym przodkom, ich opowieściom, listom które pisali do rodzin czy też historycznym fotografiom. Naszym zadaniem, jest przekazywanie pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego kolejnym pokoleniom. Wieczna cześć i chwała Powstańcom! Wielkopolska pamięta!

Andrzej

1935

Nie urodziłem się w Poznaniu i nie mieszkam w Poznaniu, jednak czuję emocjonalnie związany z Wielkopolską i Poznaniem. Mój ojciec był powstańcem Wielkopolskim i brał czynny udział w zdobyciu Ławicy na czele baonu powstańczego. Był wówczas podporucznikiem, a zginął w 1940r. zamordowany w Katyniu jako jeden z 75 więzionych tam podpułkowników WP. Nie mogę pojąć, dlaczego tak mało mówi się o jedynym zwycięskim powstaniu, a stale gloryfikuje się to tragiczne, w którym nawiasem mówiąc zginęli w 1944r. moi dwaj starsi bracia Ryszard i Jerzy. Zapewne ojciec byłby z nich dumny! Ja jestem dumny z faktu, ze mój ojciec w jakimś stopniu przyczynił się do zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Cześć i wdzięczna Pamięć dla wszystkich Powstańców Wielkopolskich!

Andrzej

1964

Walka o zachowanie Polskości tych ziem była długa i super jest ukazana w filmie "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy". A zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to piękne ukoronowanie tej walki. Za to powinniśmy być wdzięczni i dumni naszym Przodkom. Armia Wielkopolska nie tylko wyzwoliła Wielkopolskę, ale niosła tez wolność Kresom.

Adam

1979

"Nie należy dłużej czekać" - tak brzmiał powstańczy sygnał do walki w 1918 roku. Wielkopolanie - zamiast bezsensownie ginąć - czekali przez wiele lat na ten idealny moment i uderzyli wtedy, gdy przeciwnik był słaby. Pamiętajmy jednak, że nie było to bezczynne czekanie - nasi pradziadowie przez lata zbierali kapitał, budowali struktury konspiracyjne, szykowali się do walki. To wszystko doskonale zadziałało w grudniu 1918 roku. Powstanie Wielkopolskie to dowód na to, że Polacy potrafią bić się z głową i zwyciężać. W ostatnich 300 latach naszej historii tak mało jest zwycięstw... zamiast hucznie obchodzić rocznice klęsk - świętujmy radosną rocznicę 27 Grudnia!

Wyślij

Wyraź wdzięczność Powstańcom! Wyślij nam krótką wypowiedź na temat Powstania wraz ze swoim zdjęciem. Zamieścimy ją w tym miejscu.

Z Pleszewa - ku Niepodległej

"Z Pleszewa - ku Niepodległej" to unikatowy projekt edukacyjny, który został zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Pleszewie w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami.

Inicjatywa pleszewskiego Muzeum upowszechniająca wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim i popularyzująca jego lokalnych bohaterów uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym. Projekt „Z Pleszewa - ku Niepodległej” był skierowany do uczniów pleszewskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i miał zaktywizować młodzież do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat Powstania, a tym samym kształtować ich postawy patriotyczne i poczucie dumy z historii własnego regionu. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 1, Zespołu Szkół Publicznych nr 2, Zespołu Szkół Publicznych nr 3, Zespołu Szkół Technicznych oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.

Inauguracją projektu był wykład wprowadzający pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, który wygłosił w Muzeum Regionalnym historyk dr Andrzej Szymański. Prelegent nakreślił tło historyczne i przedstawił najważniejsze wydarzenia, których splot wpłynął na możliwość wystąpienia zbrojnego Wielkopolan przeciw zaborcy.

Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w rekonstrukcji walk powstańczych na Rynku, przygotowanej we współpracy z Drużyną Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Z okazji tego wydarzenia do naszego miasta przyjechali członkowie grup rekonstrukcyjnych z całej Wielkopolski, m.in. z Krotoszyna, Poznania i Odolanowa. Rekonstruktorzy, ubrani w mundury z czasów Powstania Wielkopolskiego i wyposażeni w repliki broni, przedstawili scenkę historyczną zdobycia przez Polaków ratusza w Krotoszynie w 1919 r. Zwieńczeniem ich działań było zawieszenie flagi narodowej na budynku. Narrację poprowadził historyk Dominik Wabiński. Rekonstrukcja, w której wzięli udział również mieszkańcy Pleszewa, zintegrowała społeczność lokalną wokół wspólnego przeżywania 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejnym etapem projektu były lekcje tematyczne dla uczestników, które przeprowadzili w szkołach nauczyciele historii: Magdalena Warszowska-Ptak (ZSP nr 2), Dominik Wabiński (ZSP nr 1 i NLO), Janusz Waliszewski (ZST) oraz Krzysztof Czajka (ZSP nr 3). Podczas lekcji młodzież dowiedziała się, jaka sytuacja panowała na ziemi pleszewskiej na przełomie roku 1918 i 1919 oraz jakie okoliczności doprowadziły do włączenia się pleszewian w walki powstańcze.

Lekcje tematyczne wprowadziły uczniów do udziału w grze terenowej pt. „Szlakiem pleszewskich powstańców. Pleszew ­ Kobyla Góra”. Głównym punktem projektu była bowiem wycieczka edukacyjna do Kobylej Góry w celu przeprowadzenia tam gry terenowej. Wybór miejsca nie był oczywiście przypadkowy. Pleszewscy powstańcy wielkopolscy walczyli przede wszystkim w okolicach Kobylej Góry, Ligoty i Ostrzeszowa pod dowództwem ppor. Feliksa Pamina i sierż. Antoniego Kozłowicza. 

Uczestnicy projektu mieli okazję przemierzyć drogę, którą przed prawie stu laty maszerowali żołnierze pod dowództwem Feliksa Pamina, oraz zobaczyć teren zgrupowania, z którego wyruszyli, aby zaatakować oddział niemiecki stacjonujący w Ligocie. Z kolei przejeżdżając przez Ligotę, widzieli pole bitwy, która miała miejsce 15 stycznia 1919 r. i zakończyła się wspaniałym zwycięstwem polskich oddziałów.

Duże wrażenie na wszystkich zrobił pomnik przy drodze z Marcinek do Mąkoszyc z wyrytym w pniu sosny krzyżem, upamiętniający postać ks. Wincentego Rudy - zamordowanego przez żołnierzy Grenzschutzu w odwecie za przegraną bitwę pod Ligotą. Wyrazem pamięci i hołdu dla naszych przodków był znicz zapalony przez uczestników wyjazdu na cmentarzu parafialnym w Parzynowie, na którym w 1926 r. wzniesiono pomnik upamiętniający powstańców wielkopolskich.

Podsumowaniem gry terenowej przeprowadzonej w Kobylej Górze i jednocześnie podsumowaniem całego projektu był wykład historyka Janusza Waliszewskiego pt. „Kompanie Feliksa Pamina”. Na zakończenie wykładu Dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak podziękował wszystkim uczniom, a także nauczycielom za zaangażowanie w to przedsięwzięcie i udział w nim. 

Partnerami projektu, oprócz szkół, były lokalne stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.

 

Katarzyna Rutkowska

Koordynator projektu

Muzeum Regionalne w Pleszewie