X
Polacy o powstaniu

Krzysztof

1962

Jeśli cała moja rodzina walczyła w Powstaniu Wielkopolskim, to powstanie może być dla mnie tylko domem w sercu i balsamem dla duszy. Czuję, że mam święty obowiązek walczyć o przetrwanie pamięci o ich czynach w powiecie krotoszyńskim. Jeden z rodzinnych powstańców walczył też pod Czarnkowem. Mowa o późniejszym kpt. Władysławie Nawrockim :)

Krzysztof

1970

Dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu tu w Poznaniu i Wielkopolsce mówimy i myślimy po polsku. Dzięki powstańczej Wielkopolsce Polska była silniejsza. Chwała Bohaterom!

Łukasz

1992

Mój prapradziadek był oficerem Armii Wielkopolskiej. Ja sam podtrzymywałem pamięć podczas rekonstrukcji historycznych m.in. powstania wielkopolskiego. Kto prześledzi losy tych ludzi zrozumie, dlaczego należy im się pamięć, szacunek i cześć.

Dante

1995

Dnia 27 Grudnia br. minie równo 95 lat, od wybuchu Postania Wielkopolskiego. Pamiętamy o nim nie tylko dzięki kartom z podręczników historii, pamiętamy o tamtych wydarzeniach i ich bohaterach dzięki naszym przodkom, ich opowieściom, listom które pisali do rodzin czy też historycznym fotografiom. Naszym zadaniem, jest przekazywanie pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego kolejnym pokoleniom. Wieczna cześć i chwała Powstańcom! Wielkopolska pamięta!

Andrzej

1935

Nie urodziłem się w Poznaniu i nie mieszkam w Poznaniu, jednak czuję emocjonalnie związany z Wielkopolską i Poznaniem. Mój ojciec był powstańcem Wielkopolskim i brał czynny udział w zdobyciu Ławicy na czele baonu powstańczego. Był wówczas podporucznikiem, a zginął w 1940r. zamordowany w Katyniu jako jeden z 75 więzionych tam podpułkowników WP. Nie mogę pojąć, dlaczego tak mało mówi się o jedynym zwycięskim powstaniu, a stale gloryfikuje się to tragiczne, w którym nawiasem mówiąc zginęli w 1944r. moi dwaj starsi bracia Ryszard i Jerzy. Zapewne ojciec byłby z nich dumny! Ja jestem dumny z faktu, ze mój ojciec w jakimś stopniu przyczynił się do zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Cześć i wdzięczna Pamięć dla wszystkich Powstańców Wielkopolskich!

Andrzej

1964

Walka o zachowanie Polskości tych ziem była długa i super jest ukazana w filmie "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy". A zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to piękne ukoronowanie tej walki. Za to powinniśmy być wdzięczni i dumni naszym Przodkom. Armia Wielkopolska nie tylko wyzwoliła Wielkopolskę, ale niosła tez wolność Kresom.

Adam

1979

"Nie należy dłużej czekać" - tak brzmiał powstańczy sygnał do walki w 1918 roku. Wielkopolanie - zamiast bezsensownie ginąć - czekali przez wiele lat na ten idealny moment i uderzyli wtedy, gdy przeciwnik był słaby. Pamiętajmy jednak, że nie było to bezczynne czekanie - nasi pradziadowie przez lata zbierali kapitał, budowali struktury konspiracyjne, szykowali się do walki. To wszystko doskonale zadziałało w grudniu 1918 roku. Powstanie Wielkopolskie to dowód na to, że Polacy potrafią bić się z głową i zwyciężać. W ostatnich 300 latach naszej historii tak mało jest zwycięstw... zamiast hucznie obchodzić rocznice klęsk - świętujmy radosną rocznicę 27 Grudnia!

Wyślij

Wyraź wdzięczność Powstańcom! Wyślij nam krótką wypowiedź na temat Powstania wraz ze swoim zdjęciem. Zamieścimy ją w tym miejscu.

Śladamipowstania

{wycieczki tematyczne}

Wielkopolska

Wielkopolska południowa

{wycieczka samochodowa / rowerowa}

W większości miast wielkopolskich pozostał ślad w postaci tablic pamiątkowych i pomników czynu zbrojnego Wielkopolan z przełomu 1918/1919r. Władze miast, związki kombatantów i mieszkańcy upamiętniali w ten sposób wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat.

Przebieg: Poznań - Puszczykowo - Mosina - Śrem - Jarocin - Mieszków - Środa Wielkopolska - Poznań (RAZEM ok. 170 km).

Czas: samochód: 1 dzień

Wycieczkę rozpoczynamy w Poznaniu na Starym Rynku. Podstawowym punktem na trasie jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Muzeum mieści się w klasycystycznym budynku dawnej strażnicy miejskiej. Posiada w swoich zbiorach bogatą ofertę w postaci mundurów, broni, fotografii, dokumentów, sztandarów, obrazów i grafik, a także plików multimedialnych i materiałów filmowych. Ciekawym pomysłem wydaje się przygotowany w dolnej kondygnacji fragment okopów, ukazujący zwiedzającym realia przebywania w warunkach polowych.
 

Kliknij w poniższe punkty aby zobaczyć opis:

 1. Puszczykowo, Stary cmentarz (17 km)
  W północnej części cmentarza parafialnego znajduje się grób komendanta Straży Ludowej, Juliana Bolesława Langego (1873-1954). Zasłużony dla Powstania, uczestniczył w nim od chwili wybuchu. Żołnierze Straży Ludowej pod dowództwem majora Juliana Lange ochraniali dworzec podczas przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego, eskortowali jego przejazd do Bazaru, wyzwalali miasto i uczestniczyli w przysiędze na placu Wilhelmowskim (dzisiejszy pl. Wolności). Julian Lange spoczywa w Puszczykowie, gdzie mieszkał podczas wojny.
 2. Mosina, Pamiątkowy głaz (4 km)
  U zbiegu ulic Mocka i Rzeczpospolitej Mosińskiej usytuowany jest głaz z tablicą poświęconą st. ułanowi Piotrowi Mockowi (1897-1919). Ten młody powstaniec stał się symbolem miasta, gdyż jako jedyny mosinianin poległ podczas walk, 11 stycznia 1919 roku. Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się grób rodziny Górków, w którym pochowano 21-letniego ochotnika.
 3. Śrem, Park miejski (27 km)
  W śremskim parku miejskim im. Powstańców Wielkopolskich można zobaczyć pomnik poświęcony powstańcom (niedaleko wejścia od ul. Poznańskiej.). Na oryginalnym granitowym cokole umieszczono odtworzoną postać dobosza wybijającego powstańczy rytm. Przedwojennym autorem postaci dobosza był wybitny rzeźbiarz wielkopolski Władysław Marcinkowski. Pomnik został zniszczony podczas okupacji hitlerowskiej, a odtworzony przez Jerzego Sobocińskiego w 1969 roku. Na murze przy wejściu do parku umieszczono krzyż powstańczy, który został przeniesiony z cokołu pomnika.
 4. Jarocin, Dworzec kolejowy (47 km)
  By przejąć władzę i wyzwolić miasto, trzeba przede wszystkim opanować jego ważne punkty. W miastach posiadających węzeł kolejowy takim punktem jest bez wątpienia dworzec. W Jarocinie na ścianie przy głównym wejściu zamieszczono tablicę poświęconą opanowaniu dworca. Warto zwrócić uwagę, że akcję zakończono sukcesem w nocy z 8 na 9 listopada 1918 roku, więc ponad miesiąc przed faktycznym wybuchem Powstania Wielkopolskiego, z inicjatywy Plaków, którzy 8 listopada opanowali koszary pruskie. Na budynku wspomnianych koszar przy ul. Wojska Polskiego 71 obok wartowni umieszczono tablicę informującą o tych wydarzeniach.
 5. Mieszków, Pomnik gen. Taczaka (8 km)
  W Mieszkowie, rodzinnym mieście Stanisława Taczaka, znajduje się jedyny w Polsce pomnik generała. Warto wykonać sesję zdjęciową z pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu spontaniczne powstanie zaczęło stopniowo nabierać form zorganizowanych.
 6. Środa Wielkopolska, Kwatera powstańcza (30 km)
  W północno-wschodniej części średzkiego cmentarza przy ulicy Nakielskiej w kwaterze powstańczej spoczywają zarówno polegli w Powstaniu Wielkopolskim, jak i zmarli później jego uczestnicy. Zadbana kwatera otoczona jest kamiennym murkiem. Dla Ciebie, Polsko, i dla twej chwały – taką sentencję umieszczono na cokole pod metalowym krzyżem.

W każdym z odwiedzanych miast i wsi podano tylko niektóre z miejsc pamięci poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919. Wybrano przykłady, które zaledwie sygnalizują interesujące nas zagadnienie, a ich zadaniem jest uświadomienie, że muzea, budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne czy niezauważane na co dzień tablice związane są z Powstaniem.

{powrót}