Strona główna

Menu

CHRZEST TULIPANÓW - Powstanie Wielkopolskie

11 maja 2018 r. o godzinie 11:30 odbędył się uroczysty chrzest tulipanów w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Dwie odmiany tulipanów, wyhodowanych specjalnie dla uczczenia pamięci dowódców Powstania Wielkopolskiego, otrzymały nazwy: biały tulipan – „Generał Stanisław Taczak”, czerwony tulipan – „Generał Józef Dowbor – Muśnicki”. Kolory kwiatów zostały dopasowane zgodnie z chronologią dowodzenia Powstaniem i tak, analogicznie do kolorystyki flagi Rzeczypospolitej Polskiej, biały tulipan otrzyma nazwę pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego – Generała Stanisława Taczaka, a czerwony – drugiego w kolejności dowodzącego Powstaniem – Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Chrzestnymi białego tulipana „Generał Stanisław Taczak” zostali:

Pani Maria Mielcarzewicz – prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej i członek zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Pan Jerzy Gogołkiewicz – wnuk generała Stanisława Taczaka.

Chrzestni czerwonego tulipana „Generał Józef Dowbor – Muśnicki” to:

Pani Anna Grajek – inicjatorka i współorganizatorką budowy szkoły w Lusowie w latach 1993-1996, w której zorganizowała Muzeum Powstańców Wielkopolskich i ich Dowódców oraz Pan Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Co mają wspólnego z Powstaniem Wielkopolskim tulipany?

Okazuje się, że więcej, niż moglibyśmy się spodziewać. Ich chrzest wpisuje się w obyczaj nadawania nowym odmianom imion ważnych osobistości. Ale w naszej historii chodzi o coś więcej. Aby ją zrozumieć, przenieśmy się w czasy zaborów.

Na terenie zaboru pruskiego żyje Piotr Paliński. Po latach, rodzi się jego wnuk, który jako młody człowiek zostaje założycielem polskiego skautingu – Wincenty Wierzejewski. Wróćmy jednak do dziadka, bo to on jest kluczem do zrozumienia całej tej historii. Paliński był nauczycielem, redaktorem, katolickim pisarzem ludowym. Jego działalności nie da się streścić w jednym zdaniu.

Dość powiedzieć, że w założonym przez siebie piśmie dla dzieci, namawiał je do pisania i mówienia po polsku. Przeciwdziałał wpływom laickim i protestanckim wśród młodzieży i nauczycieli. Wreszcie zarzucono mu działalność antyrządową, ponieważ przetłumaczył z niemieckiego na polski jedną z książek. Wyrok sądu odebrał mu prawo wykonywania zawodu nauczyciela. W 1906 roku emigruje do Westfalii i osiada w Bochum. Ale nie przestał prowadzić działalności patriotycznej. Prowadzi pogadanki dla Polaków, pomaga mu w tym żona, ilustrując wystąpienia Palińskiego prezentacją przezroczy.

Władze pruskie ostatecznie zmuszają go do zamieszkania w Holandii. I tu historia Palińskiego zbiega się z uroczystością chrztu tulipanów. Paliński w 1913 roku napisał książkę „Kultura holenderskich roślin kwiatowych”. Kierował polskim oddziałem firmy ogrodniczej „P. Goemans i Syn”. W przedmowie pisał: „(…) dzieło niniejsze ma być zwykłym, krótkim drogowskazem w tych przypadkach, gdzie tego okoliczność wymaga, a głównem jego zadaniem: służyć Rodakom w kraju”. I tak opisywał, czego potrzebuje begonia, szczypiorek neapolitański czy tulipany.

Wyhodowane cebule tulipanów wysyłał do Polski, żeby wyrosły na ojczystej ziemi. Nadawał im jako pierwszy Polak patriotyczne nazwy: Kościuszko czy Sienkiewicz. W rodzinnych dokumentach zachował się list Henryka Sienkiewicza, w którym pisarz dziękuje za nadesłane rośliny i prowadzoną działalność patriotyczną.

W ten sposób historia zatacza koło. Chcąc oddać hołd dowódcom Powstania Wielkopolskiego w setną rocznicę jego wybuchu, wydało się naturalne, aby nazwać dwie nowe odmiany tulipanów wyhodowanych w Holandii, gdzie niegdyś przebywał Piotr Paliński, „Generał Stanisław Taczak” oraz „Generał Józef Dowbor-Muśnicki”.

Uroczystą ceremonię chrztu uświetnił koncert w wykonaniu Pana Marcina Suszyckiego – koncertmistrza Filharmonii Poznańskiej oraz Pana Michała Francuza – oficjalnego pianisty Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W wykonaniu tych znakomitych muzyków zebrani goście usłyszeli utwory Ignacego Jana Paderewskiego: Menuet G-dur op.14 n.1 oraz Sonatę skrzypcową a-moll op.13.

Uroczystość poprzedziła XXII Wystawa tulipanów zorganizowana w westybulu Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronem Honorowym uroczystości Chrztu tulipanów oraz XXII Wystawy tulipanów został Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak.

 

 

 

 

 

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84