Strona główna

Menu

Otwarty Konkurs Ofert 2018/2019 - Powstanie Wielkopolskie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą nr 5233/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018, wspierających inicjatywy popularyzujące i upamiętniające idee, wydarzenia, postaci i miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż 09 lipca 2018 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 czerwca 2019 roku.

Oferty mogą być składane do 22 maja 2018 roku, do godziny 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w treści ogłoszenia konkursowego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego oraz na platformie elektronicznej www.witkac.pl.

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_254—ogoszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj

Serdecznie zapraszamy do udziału w Otwartym Konkursie Ofert.

Na „Potwierdzenia złożenia oferty”(po uprzednim złożeniu tejże oferty) w systemie witkac.pl, podpisane przez osoby upoważnione, czekamy pod adresem:

Biuro Organizacyjne 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714  Poznań,
piętro VI, pok. 668.

lub w punkcie kancelaryjnym Urzędu (parter, hol główny),
albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera,
w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2018 roku, do godziny 15.30.

 

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84