Strona główna

Menu

Poznański sposób na niepodległość „Ziemie Zachodnie i Poznań w publicystyce Stefana Żeromskiego” - Powstanie Wielkopolskie

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza na najbliższy wykład otwarty realizowany w ramach projektu „Poznański sposób na niepodległość”, który odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. (czwartek), o godz. 18.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Wykład zatytułowany „Ziemie Zachodnie i Poznań w publicystyce Stefana Żeromskiego” wygłosi prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak (Instytut Filologii Polskiej UAM).

Prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak to kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Jest autorem książek: „Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX”, „Słownik motywów literackich”, „Literatura polska XIX wieku”, „Conrad i koniec epoki żaglowców” oraz współautorem licznych tomów zbiorowych. Prof. Ratajczak to także twórca artykułów poświęconych polskiej prozie drugiej połowy XIX w., literackiej symbolice religijnej, stereotypom i mitom narodowym w powieściach, a także szeregu prac o charakterze metodycznym oraz recenzji literackich i filmowych.

Jak przypomina prof. Wiesław Ratajczak, twórczość Stefana Żeromskiego do roku 1918 była, oczywiście, związana z realiami zaboru rosyjskiego, w znacznie mniejszym stopniu pisarz był zainteresowany sprawami zachodnich i północnych ziem polskich. Sytuacja zmieniła się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Autor Popiołów zaangażował się wówczas osobiście w akcję plebiscytową, a kulturowemu i politycznemu starciu Polski z Niemcami poświęcił serię artykułów publicystycznych i trzy zbiory prozą: Wisła, Wiatr od morza i Międzymorze. Włączył się także aktywnie w działalność organizacji mających wzmocnić siłę kultury polskiej na pograniczu z Niemcami oraz krzewiących ideę pełnego wykorzystania możliwości wynikających z uzyskania dostępu do morza. Warto też pamiętać, że apologetyczny tekst poświęcił Żeromski wybitnemu Wielkopolaninowi – Władysławowi hrabiemu Zamoyskiemu, kreując go na ideał człowieka współczesnego. Zwrot tematyczny w twórczości pisarza wiązał się z przekonaniem, że kulturkampf nie zakończył się, lecz wszedł w nową fazę, a Ziemie Zachodnie mogą wnieść bardzo istotny bardzo istotny wkład w kształtującą się kulturę Rzeczpospolitej. Warto przyjrzeć się rozpoznaniu dokonanemu przez najwybitniejszego pisarza tamtej doby.

Wykładowi otwartemu tradycyjnie towarzyszyć będzie jednodniowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN, zatytułowana „Stefan Żeromski. Edycje z dawnych lat”. Patronat honorowy nad wieloletnim projektem „Poznański sposób na niepodległość” objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

Dołacz do wydarzenia na FB

Zarówno na wykład, jak i wystawę – wstęp wolny!

 

 

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84