Strona główna

Menu

Uroczystości Powiatowo-Gminne - Powstanie Wielkopolskie

 

 

Mrocza zdobyta !

W dniu 5 stycznia 2014 roku wMroczy odbyły się powiatowo-gminne uroczystości upamiętniające95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kolumna na czele z pocztami sztandarowymi m.in. 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, mroteckiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Not., OSP w Mroczy, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łobżenicy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu i Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy oraz zaproszonymi gośćmi, mieszkańcami Gminy Mrocza, uczniami, harcerzami w asyście werblisty z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy Garnizonu Warszawa przeszła spod remizy OSP w Mroczy do kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP.  W kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich i ich Rodzin. Mszę św. odprawił i wygłosił homilię proboszcz parafiiks. Wojciech Cierniak – Dziekan Dekanatu mroteckiego. Oprawę muzyczną zapewnił Chór ” Cecylia” w Mroczy pod kierunkiem Bogusława Okoniewskiego oraz sygnalista-trębacz z Orkiestry Wojskowej. Po mszy świętej uczestnicy przeszli odświętnie udekorowanymi w flagi ulicami Mroczy, przy dźwiękach pieśni „My Pierwsza Brygada” na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego przedstawiciel Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Mieszko Klawikowski odczytał Uchwałę Sejmu RP w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Następnie żołnierze pododdziału honorowego z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oddali dla uczczenia  95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego salwę honorową, po niej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym i Tablicą ku Czci Feliksa Łabędzkiego. Wartę honorową pod Obeliskiem pełnili: żołnierze 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy ora uczniowie-kadeci klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Po tej części uroczystości na Placu Wolności odbyła się inscenizacja historyczna walk o Mroczę z 5 stycznia 1919 roku w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Narrację podczas rekonstrukcji poprowadził członek mroteckiego Koła TPPWŁukasz Odrobiński. Natomiast zeStowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy nad przebiegiem inscenizacji czuwał jej współorganizatorkpt. rez. Marek Zwiefka. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy wysłuchali i ośpiewali pieśń „Rotę”. Z Placu Wolności wszyscy udali się na trzecią część uroczystości do sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Rozpoczęła się ona od wysłuchania występu Big Band – zespołu działającego przy MGOKiR w Mroczy pod kierunkiem Karola Koziela. Po tym mocnym uderzeniu wszystkich przybyłych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński – Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Na uroczystość przybyli m.in. Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak – radne Sejmiku Województwa,Mieszko Klawikowski – Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego,Lidia Dąbrowska – Zespół ds. Miejsc Pamięci Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman – Wicestarosta Nakielski, radni powiatowi, radni RM w Nakle nad Notecią, Piotr Hemmerling – Burmistrz Kcyni,Leszek Klesiński – Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Romuald Rosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z pozostałymi radnymi, Jarosław Schulz – członek Zarządu Powiatu Nakielskiego,płk. rez.  Edward Łączny – Wiceprezes Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, st. bryg. Franciszek Sobiechowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią,dh. Mieczysław Jamnik – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, hm. Teresa Bachta – Komendant Hufca ZHP w Nakle nad Notecią, Lucyna Góra-Mrotek – Dyrektor ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy, Leszek Glapiak – Starszy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łobżenicy, kpt. Grzegorz Szewczykowski wraz z por. Beatą Miszewską – delegacja 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, Jolanta Maciejewska – Prezes Koła TPPW 1918/1919 w Nakle nad Notecią,podkom. Roman KaliszKomendant Komisariatu Policji w Mroczy, Dyrektorzy Szkół Gminy Mrocza, Przewodniczący Jednostek Pomocniczych – Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Mrocza i wielu innych znamienitych gości i delegacji z terenu powiatu nakielskiego i pilskiego. Po powitaniu głos kolejno zabrali: Tadeusz Sobol, Leszek Klesiński, Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak i płk w st. spocz. Edmund Łączny. W wypowiedziach nawiązywali do wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jego dalszych losach, nawiązując także do zadań jakie należy realizować aby pamięć o powstańcach była wiecznie żywa. W kolejnym punkcie uroczystości wręczono odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z wnioskiem o ich nadanie wystąpił Zarząd mroteckiego TPPW. Srebrny medal„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” otrzymał:kpr. Adam Młodzik – podoficer 1 blog „Ziemi Nakielskiej” – członek Koła TPPW w Mroczy. Wręczono również Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymali je: Krystyna i Józef Daroniowie – członkowie mroteckiego TPPW, osoby szczególnie zasłużone dla Koła,Maria Jolanta Miler – Dyrektor SP im. WP w Mroczy, Bogusław Okoniewski – Dyrygent Chóru Kościelnego „Cecylia”, chóru który to swym występem uświetnia wszystkie uroczystości patriotyczne organizowane przez Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. F. Borzycha, które zawsze rozpoczyna msza święta oraz Paweł Górecki – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej UMiG w Mroczy, jest to komórka odpowiedzialna za opiekę nad miejscami Pamięci Narodowej w Gminie Mrocza. Aktu dekoracji dokonali Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską w asyście Prezesa mroteckiego Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. Medale i Odznaki Honorowe nadawane są osobom, Organizacjom i Instytucjom szczególnie zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa.W końcowej uroczystości w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie harcerze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Program przygotowały nauczycielki w/w Szkoły: Grażyna Paliwoda oraz Barbara Półgęsek. Dodatkową atrakcją dla uczestników uroczystości była wypożyczona z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna wystawa pt. „Szlakiem miejsc Powstania Wielkopolskiego”, udostępniona w sali. Uroczystość zakończył poczęstunek (wsparcie ze środków UMiG w Mroczy oraz Powiatu Nakielskiego) – przygotowany przez personel kuchni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Organizatorami uroczystości Powiatowo-Gminnych obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Mroczy byli: Starosta NakielskiTadeusz Sobol,Burmistrz Miasta i Gminy MroczaLeszek Klesiński,Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia  NMP w Mroczyks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha –mjr rez. Jarosław Odrobiński, występujący w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości.

Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy – Dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – DyrektorMaria Jolanta Miler, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy – Dyrektor Kamila Łączna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy – Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek oraz Stowarzyszenie  Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy pod kierunkiem kpt. rez. Marka Zwiefki.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję współorganizatorom za pomoc i wsparcie w przygotowanie tej rocznicowej uroczystości. Gościom, Delegacjom, Potomkom Powstańców Wielkopolskich, Mieszkańcom Gminy Mrocza, młodzieży, uczniom za przybycie i udział. W szczególności dziękujemy za obecność Pocztom Sztandarowym, wojskowej asyście honorowej żołnierzom 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej” oraz żołnierzom-muzykom z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. Służbom porządkowym za sprawne przeprowadzenie i zabezpieczenie przemarszu oraz miejsca uroczystości na Placu Wolności.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84