Strona główna

Menu

Garbary - Powstanie Wielkopolskie

Przy ul. Wielkie Garbary 53 siedzibę miało od 1904 roku Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ.

  • Kamienica przy ul. Garbary 28 (dawn. Wielkie Garbary 53)

    Jesień 1918: Magazyny broni organizowane przez poznańskich skautów na potrzeby przyszłego powstania

    Przy ul. Wielkie Garbary 53 siedzibę miało od 1904 roku Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, które – w duchu walki o niepodległość oraz umiłowania ojczyzny – wychowywało poznańską młodzież, organizując ją w drużyny skautowe. To właśnie tu formowało się pokolenie młodych patriotów – późniejszych powstańców wielkopolskich, którzy odbywali tajne paramilitarne ćwiczenia w podpoznańskich lasach, co doskonale przygotowało ich do zbrojnego uczestnictwa w boju o niepodległość Polski.

    Jaki pisze Piotr Bojarski w jednym ze swoich artykułów o historii Poznania: „Gdy jesienią 1918 r. w Niemczech wybuchła rewolucja, a armia niemiecka poniosła klęskę na froncie zachodnim, w skautowskich lokalach na Garbarach zaczęto gromadzić broń na cele powstańcze. (...) Skauci i POW Zaboru Pruskiego szybko podporządkowali się podporucznikom Mieczysławowi Paluchowi i Bohdanowi Hulewiczowi, którzy po powrocie z frontu starali się zorganizować pododdziały na wzór wojskowy. (...)

    Już w połowie listopada dzięki intensywnemu werbunkowi w Poznaniu powstały dwie kompanie POW ZP.(...) To właśnie pierwsze kompanie skautowskie dały początek pierwszym powstańczym oddziałom w Poznaniu. Skauci-dezerterzy uczestniczyli m.in. 13 listopada 1918 r. w akcji zamachu na ratusz, dzięki któremu Polacy wprowadzili siłą do Komitetu Wykonawczego Rady Żołnierskiej miasta Poznania swoich przedstawicieli. Ten ruch dał konspiratorom wgląd w decyzje Niemców i przysłużył się późniejszemu powstańczemu zwycięstwu”.

04/17 Opowieści Powstańca: Spać nie mogę …

Spać nie mogę, zew walki toczy mię krew w żyłach wartko. Ech, jakbym Niemcom znowu dopiekł! Co najmniej tak, jakeśmy to zrobili parę tygodni temu pamiętnego dnia 16 listopada. Ależ miałem uciechę!

Ruszyliśmy tedy pod komendą Wiśniewskiego Marjana celem odebrania fortu IX Niemcom, bo tam centralę telefoniczną twierdzy poznańskiej urządzili sobie oraz dużo materjału wojennego mieli. A że przeklęci rozkaz z Berlina dostali, ażeby wszelki materjał z fortyfikacji wywozić do Niemiec, o czem nam kobiety tam pracujące doniosły, toteż nie było co czekać.

Zwłaszcza, że my wtedy za zadanie mieli broń zdobywać i magazynować dla potrzeb powstania przyszłego.

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84