Strona główna

Menu

Mieszkańcy Mroczy w hołdzie powstańcom - Powstanie Wielkopolskie

Obchody Rocznicy Powstania: Mieszkańcy Mroczy w hołdzie powstańcom

Miejsce obchodów Rocznicy Powstania: Mrocza

Data obchodów Rocznicy Powstania: 2015-01-05

Dnia 5 stycznia 2015 roku wMroczy odbyły się uroczystości upamiętniające 96. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. We mszy świętej w kościele pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP udział wzięły poczty sztandarowe m.in. z 1 batalionu logistycznego „Ziemi nakielskiej” w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Związku Kombatantów RP i BWP, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu, OSP w Mroczy, OSP w Witosławiu oraz Stowarzyszenia Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. Wojciech Cierniak – proboszcz parafii – Dziekan Dekanatu mroteckiego.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli w rytm „werblistów” – uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II – ulicami Mroczy na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Wszystkich zgromadzonych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński – prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym. W skład warty honorowej pod obeliskiem weszli: żołnierze 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy oraz uczniowie – kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczkaw Szubinie. 

Z Placu Wolności wszyscy udali się na ostatnią część uroczystości do sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Wszystkich przybyłych powitał w imieniu Organizatorów mjr rez. Jarosław Odrobiński. Na uroczystość przybyli m.in.: w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes Mieszko Klawikowski – Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska – z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tomasz Miłowski – Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman – Wicestarosta Nakielski, Leszek Klesiński- Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Radosław Mrugowski przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego,radny Powiatu Nakielskiego Jarosław Schulz, Andrzej Brzóska – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, mjr. Bogdan Ziołek – zastępca Wojskowego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczyst. bryg. Roman Kłos – Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, st. bryg. Franciszek Sobiechowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP, nadkom. Małgorzata Brola – Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią i podkm. Roman Kalisz Komendant Komisariatu w Mroczy,  hm. Teresa Bachta – Komendant Hufca ZHP w Nakle nad Notecią, Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, delegacja 1 blog „Ziemi Nakielskiej” na czele z kpt. Tomaszek Kordaszewskim, Prezes TPPW 1918/1919 w Szubinie Mariola Polańska, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola Miejskiego w Mroczy i w Witosławiu, Dyrektor Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  i Rekreacji w Mroczy Kamila Łączna, Komendant Gminny OSP w Mroczy Leszek Karkosz-dowódca uroczystości, kombatanci, członkowie TPPW oraz wielu innych zacnych gości i delegacji z terenu całego powiatu nakielskiego i nie tylko. Swoją obecnością zaszczyciła nas liczna delegacja z Powiatu Jarocińskiego na czele z Markiem Łabędzkim – bratankiem Feliksa Łabędzkiego z kompanii jarocińskiej, który poległ w dniu 5 stycznia 1919 roku w walkach o Mroczę. Ponadto sołtys Siedlemina Piotr Waśkowiak, to właśnie z tej miejscowości pochodził poległy Feliks Łabędzki, Michał Żabiński ze Starostwa w Jarocinie. Po powitaniu wszystkich dostojnych gości okolicznościowe przemówienie wygłosili m.in.: Tomasz Miłowski, Radosław Mrugowski, Leszek Klesiński, w którym nawiązywali do Powstania Wielkopolskiego
i zadań jakie należy realizować aby pamięć o powstańcach była wieczna. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Mroczy pod kierunkiem Kierownik Zofii Woźniak. Ponadto w sali można było obejrzeć ekspozycję pt. „Twarze Powstania Wielkopolskiego” z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.

Organizatorami tej rocznicowej uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza p. Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja  i Wniebowzięcia  NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy – mjr rez. Jarosław Odrobiński, występujący jednocześnie w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości.

Współorganizatorzy to: 1 blog „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko Pomorski Oddział Regionalny Warsztat Terapii Zajęciowej w Mroczy, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  i Rekreacji w Mroczy.

                                                                                                                                                                        

tekst: mjr rez. Jarosław Odrobiński, foto: Małgorzata Kaźmierczak

Mieszkańcy Mroczy w hołdzie powstańcom

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84