Strona główna

Menu

Wielkopolska droga do niepodległości - Powstanie Wielkopolskie

Obchody Rocznicy Powstania: Wielkopolska droga do niepodległości

Miejsce obchodów Rocznicy Powstania: Kościan

Data obchodów Rocznicy Powstania: 2014-01-17

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, w dniu 17 stycznia 2014 r., był miejscem konferencji popularno-naukowej, poprzedzającej otwarcie wystawy, związanej z obchodami dziewięćdziesiątej piątej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Otwierając spotkanie Małgorzata Durek Dyrektor Szkoły powitała przybyłych na uroczystość i przedstawiła gości reprezentujących władze samorządowe z Edwardem Strzymińskim Wicestarostą Kościańskim i Lidią Danielską Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dziennikarzy oraz uczniów klas geodezyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie mający ponad stuletnią tradycję nauczania zawodowego, kształci obecnie uczniów na poziomie liceum ogólnokształcącego (dwa kierunki), technikum (pięć zawodów) i zasadniczej szkoły zawodowej (jedenaście zawodów). W trosce o wysoki poziom nauczania techników szkoła, od trzech lat, organizuje dla uczniów zagraniczne praktyki zawodowe. Współpracuje z jednostkami gospodarczymi i uczelniami.

Marek Rezler (historyk) w wykładzie „Drogi do niepodległości Wielkopolski” rozprawił się z mitem „przyklejonym” powstaniu wielkopolskiemu, jako jedynemu zwycięskiemu zrywowi powstańczemu o wolną Polskę. W przekonywający sposób wskazał na cztery takie zrywy, mianowicie: w latach 1806-1807; 1809; 1918 powstanie wielkopolskie; 1920 III powstanie śląskie. Autor wykładu zaakcentował potrzebę bardziej skrupulatnego i bardziej świadomego kojarzenia wydarzeń z dziejów ojczystych. Nie można bowiem polegać tylko na obiegowych stereotypach.

Bogusław Tomaszewski (badacz dawnych granic) mówił o swoich zainteresowaniach granicami państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i przedstawił wyniki prowadzonych dociekań i badań. Wywody były ilustrowane mapami wskazującymi na różnorodne warunki terenowe, w jakich przebiegały wybrane odcinki granic z sąsiadami odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej. Granica państwowa była utrwalona znakami granicznymi, różniącymi się na odcinkach z poszczególnymi krajami. Były wykonane z naturalnego kamienia, drewna, żeliwne.

 

Stanisław Cegielski podziękował organizatorom za trud i pracę, dzięki którym można było wysłuchać „tak pouczającej lekcji historii”. W zwięzłej wypowiedzi przedstawił obecnie wykonywane zadania przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które, choć jest organizacją pozarządową i działa społecznie, podejmuje się udziału w rozwiązywaniu wielu kwestii ważnych społecznie i zawodowo.

 

Wprowadzenie do wystawy „Delimitacja granic odrodzonego Państwa Polskiego” wygłosił Waldemar Sztukiewicz prezes SGP w Poznaniu. Zawarł w nim informacje na temat prezentowanych map, które były wykorzystywane na konferencji paryskiej, a także szkiców polowych, które dokumentują udział geodetów w pracach związanych z utrwalaniem znaków granicznych. Podkreślił wielką rolę Eugeniusza Romera nad przygotowaniem map na potrzeby rozmów dyplomatycznych o granicach Polski podczas konferencji w Paryżu.

Zapraszając obecnych do oglądania map i geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, zwrócił uwagę na to, że podobne materiały znajdują się w zasobie, jakim dysponują powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dodał, że na wystawie udało się zgromadzić nieco osobistych pamiątek po uczestnikach powstania wielkopolskiego.

 

Zwiedzanie materiałów prezentowanych na wystawie było przyczynkiem do rozmów i refleksji nad złożonością dziejów ojczystych. Rozmowy te i na wiele innych tematów, były kontynuowane przy kawie i herbacie i „małym co nie co”.

 

 

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84