Strona główna

Menu

MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU POD OPIEKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Powstanie Wielkopolskie

W 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, podczas której podpisano umowę sankcjonującą wymianę między obu samorządami trzech instytucji kultury. Na mocy podpisanych dokumentów od 1 stycznia 2023 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje rolę jednostki odpowiedzialnej za Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a Miasto Poznań będzie jednostką zarządzającą Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego.

Przypominamy okoliczności, które zdecydowały o tej zamianie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego od lat zaangażowany jest w promowanie Powstania Wielkopolskiego w regionie, ale także w całej Polsce. Zwieńczeniem starań o nadanie ogólnokrajowego charakteru obchodów było ustanowienie w listopadzie ubiegłego roku Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które otworzyło nowy rozdział świętowania w historii obchodów. Podobnie Muzeum Powstania Wielkopolskiego będące oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości troszczy się o upowszechnianie historycznej wiedzy z przełomu roku 1918/1919. O zamianie instytucji zdecydowały także względy ekonomiczne związane z ich bieżącym funkcjonowaniem oraz realizacją potrzebnych działań inwestycyjnych. Przejmując nadzór nad Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjmie rolę inwestora budowy nowej siedziby dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Nowo powstała placówka będzie miejscem, które w sposób nowoczesny i atrakcyjny nie tylko upamiętni nasz zwycięski zryw niepodległościowy, ale ukaże także fenomen wielkopolskiej drogi do odzyskania niepodległości oraz starania o utrzymanie polskości w czasach zaborów. Warto podkreślić, że w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok zabezpieczono 19.169.000 zł na prowadzenie działalności Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, w tym 12.000.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Przejęcie z kolei przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wzbogaci przekaz związany z początkami polskiej państwowości. Województwo Wielkopolskie jest już bowiem organizatorem dla dwóch innych instytucji ściśle związanych z historią powstawania naszego państwa – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Poszerzenie tej grupy muzeów, traktujących o narodzinach polskości, o tak ważną placówkę, jaką jest Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w skład którego wchodzi m.in. Rezerwat Genius Loci na Ostrowie Tumskim, przyczyni się do ich bliższej współpracy. Przejęcie przez Województwo Wielkopolskie roli organizatora tej instytucji kultury ułatwi także wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami zlokalizowanymi w Poznaniu, Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim, czyli w miejscach, które u zarania dziejów były najważniejszymi grodami nowo powstającego państwa. Na prowadzenie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przeznaczono w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 roku 7.878.000 zł.

Przejście Filharmonii Poznańskiej pod skrzydła samorządu Miasta Poznania umożliwi realizację budowy siedziby dla tej zasłużonej instytucji na terenie należącym do Miasta. Podkreśli także wyjątkową tradycję Poznania, który nazywany jest polską stolicą muzyki chóralnej oraz wzmocni współpracę między instytucjami artystycznymi prowadzonymi przez Miasto, takimi jak Teatr Muzyczny w Poznaniu, Poznański Chór Chłopięcy, Centrum Kultury „Zamek”, organizacjami pozarządowymi, społecznym ruchem artystycznym oraz twórcami indywidualnymi.

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84