Strona główna

Menu

I rocznica ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - Powstanie Wielkopolskie

23 listopada 2021 roku w poznańskim Hotelu Bazar, miejscu gdzie w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego przemówienie do mieszkańców wygłosił Ignacy Jan Paderewski, zostały oficjalnie zwieńczone starania środowisk wielkopolskich o nadanie obchodom Powstania Wielkopolskiego ogólnopolskiego wymiaru.

Cieszymy się, że ten jeden z nielicznych zakończonych sukcesem zrywów niepodległościowych, który wywarł faktyczny wpływ na ukształtowanie zachodniej granicy odradzającej się Ojczyzny, zajął należne mu miejsce w kalendarzu wydarzeń państwowych. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze zawartym przez Niemcy i państwa Ententy. Jednak o włączeniu do Polski niemal całych wielkopolskich ziem zdecydował dopiero podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, kończący I wojnę światową i przypieczętowujący dokonania powstańców.

W Wielkopolsce pamięć o zwycięskim czynie zbrojnym, wyrażającym solidarność rodaków w walce o wolność i jego znaczeniu od lat kultywowana jest zarówno przez samorządy na szczeblu regionalnym i lokalnym, jak i mieszkańców. Także inne regiony oddają cześć powstańcom, zwłaszcza Pomorze, Kujawy, Ziemia Lubuska. Brakowało jednak poczucia ogólnonarodowej wspólnoty i nadania uroczystościom rangi święta państwowego.

Radość i duma towarzysząca od lat Wielkopolanom, a także poczucie patriotycznego zobowiązania skłoniły sześć wielkopolskich organizacji do wystąpienia z inicjatywą ustanowienia tego ważnego święta. Do pomysłodawców, którzy zwrócili się, między innymi do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z apelem o poparcie należeli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparł tę wartościową ideę podkreślenia ogólnokrajowego wymiaru powstania i nadania mu należnej rangi wśród doniosłych dla historii naszej Ojczyzny wydarzeń, zmieniających jej bieg i prowadzących do odzyskania wolności Polski. W czerwcu 2021 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął stanowisko w tej sprawie. Zostało ono rozesłane do starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad powiatów, miast i gmin województwa wielkopolskiego.

Pozytywny odzew lokalnych samorządów, organizacji, jak i samych mieszkańców pozwolił na dalszy rozwój inicjatywy. Prezydent RP wniósł ustawę do Sejmu, który przyjął ją 1 października 2021 roku głosami wszystkich obecnych na sali posłów. Następnie trafiła ona do Senatu, gdzie 28 października 2021 roku również spotkała się z poparciem. Samo jej podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę miało uroczysty i symboliczny charakter. Odbyło się w Poznaniu, 23 listopada 2021 roku, otwierając nowy, radosny rozdział świętowania obchodów, których gospodarzem pozostanie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współudziale Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Na zdjęciu:  moment podpisania ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Od lewej: dr Dariusz Grzybek, Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Tomasz Łęcki, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Przemysław Terlecki, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Tadeusz Musiał, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, dr hab. Rafał Reczek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – inicjatorzy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84